txtSQL Warning: Table "Qnews" doesn't exist in /www/area.obec.go.th/htdocs/sisaket4/webboard/view.php on line 62

อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ


[ เวลา ] ตอบคำถามนี้

txtSQL Warning: Table Qnews doesn't exist in /www/area.obec.go.th/htdocs/sisaket4/webboard/view.php on line 220


txtSQL Warning: Table "Rnews" doesn't exist in /www/area.obec.go.th/htdocs/sisaket4/webboard/view.php on line 229
ตอบ : อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ


[ เวลา ] ความเห็นที่ 1/#0000 เขียนตอบคำตอบนี้  

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
เขียนตอบ 
 
ความคิดเห็น 
Username 
password 
E-mail 
ส่งไฟล์ภาพ  (รูป 500 Kb, Flash 1000 Kb)
การจัดภาพ ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวาคลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ เพื่อสังคมเว็บบอร์ด >>


.:: Webboard - txtSQL Database v5.0 RC2::. by พีกับยู (database by txtSQL 2.2.2)